04/16 de marzo 2008 no CGAC

O Ciclo de Cine bautizado co nome “Audiovisións”, (en honor o investigador francés Michel Chion), articúlase en dúas áreas cuxo punto en común é a creación artística a través do son cunha marcada orientación social […] Así, pretendendo unha experiencia trans-sensorial -dicía M. Chion que “non se ve o mesmo cando óese, non óese o mesmo cando se ve”- este ciclo propón un encontro entre a retina e o tímpano que se multiplica nestes 12 títulos nos que o son funciona como fío conductor para achegarnos a diferentes formas de escoitar e entender a dimensión acústica da realidade profundando nos seus aspectos culturais. Audiovisiones aspira a achegarnos a unha escoita expandida redescubrindo os sons da nosa contorna social e histórica”

[+ info}